CIVILIZĀCIJAS PRINCIPI

Trīs dabas īpašības

Visas Dieva enerģijas var iedalīt dzīvajās un nedzīvajās. Viss, ko mēs redzam, dzirdam, saožam, sagaršojam un aptaustām, kā arī gandrīz viss, par ko mēs domājam un, uz ko tiecamies, ir nedzīvas enerģijas (BG 7.4). Šajā pasaulē dzīvas (garīgas) ir tikai dvēseles un Dieva Vārds (BG 7.5). Kas ir dvēsele, to gandrīz neviens nezin (BG 2.29). Nerunājot par to, ka cilvēki nezin sava laulātā drauga dvēseli, viņi nezin arī paši sevi, pat ne aptuveni. Lielākā daļa sevi uzskata par daļu no nedzīvās matērijas. Nedzīvā matērija, savukārt, izpauž tikai trīs īpašības: pastāvību, kaislību un tumsību. Nekad matērijai nav bijusi kāda cita īpašība, un nekad arī neparādīsies. Saules gaisma silda, bet mēness gaisma dzesē. Lācis var pavadīt vairākus mēnešus miegā, bet haizivs guļ kustībā. Tropos gaiss ir karsts, bet ūdens zem zemes — vēss. Islandē gaiss ir auksts, bet ūdens zem zemes — karsts. Latvieši māj ar galvu, lai parādītu "jā", un krata sāniski, lai pateiktu "nē", bet bulgāri dara tieši otrādi. Visa šī daudzveidība rodas, dažādi kombinējot tikai trīs dabas īpašības.

Šī pirmā nodaļa var nebūt saprotama cilvēkam bez priekšzināšanām no vēdām. To var izlaist, ja jums no tās neveidojas sakarīgas asociācijas. Pietiek vienkārši pieņemt, ka pastāvība, kaislība un tumsība ir trīs abstrakti apzīmējumi, kas neko nenozīmē. Tā vietā, lai censtos izskaidrot visu vēdisko pasaules uztveri, pārējās grāmatas nodaļas ir sastādītas tā, lai būtu saprotamas arī no citām asociācijām.

Pasaules uzbūves un darbības principi īsumā ir aprakstīti Bhagavad-gītā. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir tāda kā virtuālā realitāte, kurā smalkā matērija (prāts) atspoguļo dvēseles vēlmes rupjajā matērijā (redzamajā pasaulē). Cilvēks, kura prāts nav attiecīgi trenēts, neredz, kā tas strādā (BG 15.11).

Civilizācijas augstākais mērķis — pilnīga brīvība nozīmē brīvību konkrēti no šīm trīs īpašībām, un ne no kādām citām. Arī no trīs gunām pilnīgi brīvs cilvēks joprojām ir personība ar vārdu, veidolu, dzīvesvietu, nodarbošanos u.c.

Cilvēki ir ļoti dažādi, un viņi vienmēr būs dažādi. No augstākā skatu punkta, viņi speciāli tiek radīti dažādības labad. Nav iespējams izveidot reālistisku sabiedrību, ja pieņem, ka cilvēki visi ir līdzīgi. Piemēram, vēlme un spēja runāt dažādiem cilvēkiem ļoti atšķiras, tāpēc sapulces gaitu dažādi cilvēki ietekmēs pavisam nevienlīdzīgi. Tā vietā, lai no realitātes glābtos iedomu pasaulē (komunisma idejas u.c.), realitāti var studēt, izprast, un cilvēku dažādību izmantot, lai veidotu stipru, saliedētu valsti, kurā cilvēku dažādība tiek izmantota savstarpēji izdevīgā veidā. Trīs dabas īpašības ir visas materiālās daudzveidības pamats, to ietekmē veidojas dažādi materiālie ķermeņi, un uz to pamata veidojas arī cilvēku dalījums profesionālajās grupās.

Para=šīs ir pārpasaulīgas zināšanas Visa matērija pastāv 3 īpašībās: pastāvībā, kaislībā un tumsībā (sanskritā attiecīgi sattva, raģas un tamas). Katra dzīvā būtne dažādā mērā pieķeras šīm īpašībām, lai saņemtu savu laimes devu caur tām. Attiecīgi, šīs īpašības ietekmē dzīvās būtnes saprātu, prātu un raksturu. Tiem, kas nav nākuši studēt metafiziku, es lūdzu vienkārši pieņemt, ka pastāvība, kaislība un tumsība ir tikai trīs nosacīti apzīmējumi, līdzīgi kā "abcxyz", un šo nodaļu var droši izlaist, tas netraucēs pārējās grāmatas uztveri. #Postnotes<=>Trīs īpašības ispaužas tikai dzīvības spēka ietekmē (ŠB ķodita), pati par sevi matērija ir absolūti inerta. Arī šī grāmata ir pamatā par matēriju, cilvēku materiālajiem ķermeņiem un to attiecībām, tāpēc 3 gunas ir svarīgas. Visu pastāvošo var nosaukt vienā vārdā par absolūtu. Tas sevī ietver arī visu iespējamo un iedomājamo. Dažādus absolūta aspektus sauc par viņa enerģijām. Visas šīs enerģijas var iedalīt aktīvajās un pasīvajās. Pasīvās enerģijas sauc par matēriju. Matērijai ir tieši trīs pamatīpašības: pastāvība, kaslības un tumsība. Sanskritā tās attiecīgi sauc sattva, raģas un tamas, bet visas kopā — tri guNa. Visas mums zināmās un nezināmās matērijas īpašības var raksturot ar šīm trīs.

Nekad nav pastāvējušas kādas citas matērijas iezīmes ārpus trīs īpašībām un nekad neparādīsies kaut kas materiāls kas nebūtu pilnībā veidots no trīs īpašībām. Kamēr cilvēks taisās palikt materiālajā pasaulē, viss, kas viņu apņem ir veidots tikai no trīs īpašībām, tāpēc to izpratne ir augstākās zināšanas (BG 14.1). Tās noved cilvēku līdz pilnībai, atbrīvo no materiālās atkarības, un padara viņu līdzīgu Dievam (BG 14.2). Garīgās zināšanas ir vēl pārākas, bet ne visi tām ir gatavi (BG 9.1-2). Toties matērija interesē visas iemiesotās būtnes, tāpēc vieglāk ir sākt ar materiālo zināšanu apguvi.

Dzīvās būtnes pieder pie aktīvajām absolūta enerģijām. Saskarsmē ar matēriju, tās nonāk trīs matērijas īpašību ietekmē, lai gan, pašas būdamas nemateriālas, tās no šīm īpašībām nesastāv. Iemiesoto dzīvo būtņu ķermeņi sastāv no matērijas, gan smalkie ķermeņi (prāts), gan rupjie (galva, vēders). Visa pasaule pastāv Dieva apziņā. Radīšanas laikā matērija izpauž savas trīs īpašības, kad Dievs tai pievērš uzmanību. Vispirms tā tiek sadalīta atomos. Kad matērija pārklāj dzīvās būtnes apziņu, tās abas izmainās — matērija sāk izskatīties dzīva, aktīva, bet dzīvās būtnes apziņa tiek lielā mērā noslāpēta. Tāpēc sākotnējo matērijas vienību — atomu sauc "ahankāra", kas nozīmē "viltus identitāte". Kaislību ietekmē ahankāra pārveidojas par saprātu, pastāvības ietekmē — par prātu, (ŠB). Materiālie jutekļi ierobežo apkārtējās pasaules uztveri,. ŠB ## apraksta gan primāro (t.i. sadalīšanu atomos), gan sekundāro (t.i. ķermeņy) materiā Lasītājus, kas nav pazīstami ar vēdisko metafiziku, es lūdzu piegnemt kā pilnīgi abstraktu koncepciju.

Par laimi, ko cilveki saskata 3 gunās. No tā izriet varnas

Koncentrēšanās uz mūžīgo, pastāvīgo, piesauc sattva gunu. Koncentrēšanās uz pārmaiņām piesauc kaislības. Iznīcināšana un kontaktu saraušana piesauc tumsību. Pastāvība nodrošina stabilitāti. Kaislības nodrošina pārmaiņas. Tumsība nodrošina izzušanu. Visas trīs matērijas īpašības nodrošina ciešanas dzīvajai būtnei, jo pazemina tās dabisko laimes standartu, reducējot dinamiskas, brīnumainas attiecības starp dzīvajām būtnēm (kas ir laimes pamats) uz mehāniskiem procesiem. ...